Villkor

2017-01-01

Bilen hämtas inom aktuellt angivet upptagnings område som finns till påseende på hemsidan.
Kunden har ingen rätt att åberopa/kräva  hämtning på annan plats än de på hemsidan angivna platserna. 
Förnärvarande är hämtning gratis i aktuellt upptagningsområde.

Bilägaren som beställer hämtning godkänner att fordonets ägandeskap övergår till den av Skrotabilen.com valda auktoriserad bilskroten, som avregistrerar och skrotar bilen enligt gällande lagstiftning.

Registreringsbeviset del 2 skall medfölja bilen vid hämtningen för att
bilen skall kunna hämtas och skrotas .Registeringsbeviset skall vara påskrivet av ägaren i fältet ” nuvarande ägare” längst ned på beviset.
Saknar ni Del 2 beställ ny här innan bokning

​Bilen hämtas så fort som möjligt i logistisk turordning.

Vid Force Majeur omständigheter som kris, svår väderlek, onormala trafiksituationer, personalbrist eller tekniska problem kan hämtning ta längre tid, eller skjutas upp tills normal omständighet åter råder.

​Tidsbokning är ej möjlig av logistiska orsaker som samlastning.

​För att bilen skall kunna hämtas måste bilen stå åtkomlig att kunna hämtas med bärgningsbil på farbar väg/parkering. ( Med bärgningsbil menas ej kranbil , utan en bärgningsbil utrustad med nedfällbart flak och vinsch)

Skrotabilen.com ® hämtar ej bilar på motorväg och huvudleder utan TMA skydd vilket bestämts av Arbetsmiljöverket. TMA skydd bekostas av bilägaren eller via bilens försäkring i förekommande fall.

​Skrotabilen.com ® och dess transportör tar inget ansvar för eventuella skador på mark ,väg, eller föremål under bilen  beroende på att bilen saknar hjul, hjulen sitter fast, bilen läcker olja eller liknande vid lastning.

Skrotabilen.com ®  står inte för kostnad som Transportstyrelsen tar ut om bilägaren måste beställa ett nytt registreringsbevis del 2.

Bilägaren måste kunna styrka ägarskapet av fordonet samt kunna legitimera sig
på förfrågan.

Bilen bör vara komplett och ha katalyator för att hämtas.

Bilägaren ansvarar för eventuella kostnader från trafikförsäkringsföreningen om bilen är påställd och saknar giltig försäkring tills bilen är skrotad & avregistrerad.

​​Hämtning kan komma att ske omedelbart efter onlinebokningen om bilen meddelats klar att hämta snarast. 

För gods som kvarlämnats/glömts i bilen ansvaras ej, vänligen töm bilen innan hämtning.

​Skrotabilen.com ® har rätt att neka transportuppdrag utan vidare förklaring vid misstanke om kriminellt uppsåt , eller andra oegentligheter i samband med bokningen. 

Om bilen av någon anledning inte skall hämtas måste avbokning ske
omgående via mail eller telefon. Om så ej sker kan framkörningskostnad komma att debiteras av transportören. Detta gäller oavsett om bilägaren erhållit automatisk bekräftelse eller ej