Skrotabilen.com’s  mål är följande:

1. Så långt som det är ekonomiskt möjligt erbjuda kostnadsfri  hämtning och skrotning av skrotbilar för en bättre miljö i Storstockholm.


2. Erbjuda en säker och seriös tjänst där alla led i kedjan, från hämtning till skrotning uppfyller vid varje tidpunkt gällande lagkrav, miljökrav och förordningar.