Så fungerar det

Skrotabilen.com ® är en bokningstjänst för transport av skrotbilar till auktoriserad bilskrot och bildemontering.

​För att bilen skall kunna hämtas måste bilen ha hjul, hjulen behöver dock inte rulla eller vara hela. Bilen bör inte sakna väsentliga delar för att kunna hämtas .

Bilen hämtas så fort som möjligt, i regel inom några dagar  beroende på hämtningsort, trafik, årstid och bokningsbelastning. I regel hämtas bilar snabbare nära Stockholms stad än längre ut i upptagningsområdet.

Bokning

Boka med fördel online på sidan under rubriken” beställ hämtning”
Väljer man alternativet nycklar/reg bevis ”LÄMNAS  I BILEN” föregås hämtningeni regel inte av någon annan avisering än den automatiska bekräftelsen via mail och sms som skickas ut vid bokningen.
Väljer man ”LÄMNAS PERSONLIGEN” ringer vi innan hämtning, samtal sker inte nödvändigtvis direkt i samband med din bokning .  

Att tänka på vid hämtningen.

I samband med upphämtningen måste den gula delen av registreringsbeviset del 2 som måste vara undertecknad längst ned i vänstra hörnet av bilägaren medfölja bilen till anläggningen. Om inte bilen lämnas av bilägaren kan ett ombud göra detta , då bör emellertid bilägaren skriva en fullmakt att han överlåter åt ombudet att lämna bilen in bilen för skrotning. 

Dvs den gula delen skall lämnas till chauffören eller på avtalad plats.
Bilägaren måste vara beredd på att kunna styrka sin identitet & sitt ägarskap vid förfrågan.

Bekräftelse ,och eventuell skatteåterbetalning.

När du bokar online får du en bekräftelse via mail och sms som en bekräftelse att bokningen registrerats. Några dagar efter hämtningen får du bekräftelse från Transportstyrelsen att ägarbyte skett.  Eventuell innestående skatt återbetalas till bilägaren av Transportstyrelsen. 

Vad händer med bilen sedan?

Bilen hämtas och transporteras till auktoriserad bildemontering som övertar ägandeskapet av bilen. Den auktoriserade bildemonteringen tar efter övertagandet av ägandeskapet beslut på vilket sätt det blir ekonomiskt mest lönsamt att återvinna bilen. Bilen skrotas enligt gällande miljölagstiftning. Ersättning för bilen?
Bilägaren får ej betalt för bilen via denna tjänst.


Har ni reservdelsförsäljning?


Nej , Skrotabilen.com ®  är en bokningstjänst för hämtning & skrotning av skrotbilar.

Sammanfattning i korthet

1. Beställ hämtning online.  

Ange bilmodell/fabrikat registeringsnummer, telefonnummer och plats för upphämtning etc enligt formuäret. Välj även om du vill lämna personligen eller lämna nyckel och registreringsbeviset på anvisad plats.

2.Ta fram den gula delen av registreringsbeviset del 2 och skriv under detta längst ned till vänster i fälter ”nuvarande ägare” Kryssa i rutan ”Skrotning med Skrotningsintyg”  Skriv även gärna i det vita fältet för övriga upplysningar : ”Direktanmälan medges”  Registreringsbeviset måste sedan medfölja bilen till bildemonteringen..

Viktigt!
Det måste vara det senaste utfärdade
registreringsbeviset.

Har du förlorat ditt registreringsbevis kan du beställa nytt hos Transportstyrelsen
077-125 25 25 eller online här

3.Bilen hämtas enligt hämtningsvillkoren med bärgningsbil.

Information från Transporstyrelsen gällande bilskrotning